Grondafval container 3 m³

314.60

3 m3 container grond
Deze container is geschikt voor kleinere hoeveelheden grond.

De afmetingen van deze container zijn: 190x180x100.

Wat mag er wel in:
Aarde, Kortgemaaide graszoden, Tuinaarde, Zand, Klei, Schone grond, Veen.

Wat mag er niet in:
Asbest, Hout, Overig afval, Plastic, Wortels & boomstronken, Chemisch materiaal, Metaal, Papier/karton, Steen.

Geen vermenging met andere afvalstoffen.

De container mag maximaal 30 cm boven de rand geladen worden.

Vergunning:
Als u besluit een container te huren, houdt u er dan rekening mee dat u ook bij de gemeente informeert of voor
het plaatsen van een container eventueel een vergunning nodig is.

  • Wordt de container gebruikt voor andere afvalstoffen dan waarvoor deze is besteld, worden de extra kosten aan u doorberekend.
  • De containerprijs is inclusief 8 weken huur, daarna wordt er € 2,50 per werkdag in rekening gebracht.
Categorie:

Beschrijving

Grondcontainer 3 m³

Deze container is geschikt voor kleinere hoeveelheden grond.

De afmetingen van deze container zijn: 190x180x100.